Bestuur

Bestuur ChristenUnie Vianen

De afdeling van Vianen is tijdens de ledenvergadering van 15 november 2016 gefuseerd met de afdeling van Leerdam. Hierdoor is het bestuur van de afdeling Leerdam nu ook het bestuur van Vianen

  • Jan van Beuzekom (Voorzitter), Nieuwland
  • Metal Hol (Secretaris), Leerdam
  • Henk Bogerd (Penningmeester), Leerdam
  • Algemeen bestuurslid : vacant