Standpunten

Kernpunten verkiezingsprogramma 2014-2018 Samen: Doen!

  • Stimuleren ondernemerschap: Regels versoepelen om meer ruimte te bieden aan de creatieve inbreng en innovatie van ondernemers.
  • Bomen en struiken behouden en aanplanten voor een gezonde gemeente.
  • Sport voor iedereen: Capaciteitsproblemen mogen geen reden zijn om mensen van het sporten af te houden.
  • Vianen zelfstandig en anders de samenwerking aangaan met gemeenten uit de Vijfheerenlanden.
  • Zorg voor goede zorg; Wij willen zorgdragen voor een goede samenwerking tussen gemeente, professionals en vrijwilligers in de zorg voor mensen die dit hard nodig hebben.
  • Meer toekomstgerichte en levensloopbestendige woningen: Woningbouw voor elke doelgroep realiseren, starters en seniorenwoningen mogen niet achterblijven.  

Het complete verkiezingsprogramma Samen: Doen! vindt u hier.